Květina podle měsíce narození. Jaká charakterizuje vás?

Podle měsíce narození je možné říct, jaký druh květiny vás charakterizuje. Zároveň se velmi často jedná o oblíbenou květinu, se kterou určitým způsobem souzníte a máte pocit, že vyrostla přesně pro vás. Podívejte se, jaká z nich to je právě ve vašem případě na základě měsíce narození. Zároveň se tato informace může hodit ve chvíli, kdy přemýšlíte, jako květinu koupit partnerce.

Karafiát pro lidi narozené v lednu

Karafiát symbolizuje lásku, krásu, šarm, statečnost a přátelství. To platí i pro lidi narozené v tomto měsíci, kteří jsou velmi ctižádostiví a chtějí dosahovat velkých úspěchů ve svém životě. Za každou cenu chrání svou rodinu a jsou věrnými přáteli, kteří jsou vždy připraveni podat pomocnou ruku.

Fialka pro datum narození v únoru

Fialka symbolizuje skromnost a čistotu, intuici a schopnost nalézat odpovědi a řešení. Lidi, kteří jsou narozeni v měsíci fialky, se vyznačují pevnou vůlí a dokážou si poradit i v obtížných situacích, kdy najdou to správné řešení. Mají vyvinutou intuici a při své tvorbě nekopírují ostatní, ale sází na vlastní umění.

Leknín pro lidi narozené v březnu

Leknín přináší pozitivní přístup k životu, soucit a představuje symbol naděje. Pro lidi narozené v tomto měsíci platí, že jsou čestní a mírumilovní. Běžně jde o umělce nebo lidi s určitým druhem talentu. Obecně dokážou projevovat velkou dávku empatie a starají se o své blízké.

Sedmikráska pro lidi narozené v dubnu

Sedmikrásky jsou symbolem štěstí, nevinnosti, skromnosti a věrné lásky. Lidé, kteří se narodili v tomto měsíci jsou tak obecně chytří, šťastní i z maličkostí a rádi rozdávají okolo sebe radost a úsměv. Jsou skvělými vůdci a dokážou využívat úspěchy ve svém životě pro dobré skutky.

Lilie pro lidi narozené v květnu

Lilie je symbolem pro čistotu, jemnost a štěstí. Značí také naději nebo víru v lepší zítřky. Lidé s měsícem ve znamení lilie jsou krásní, okouzlující, ale k tomu všemu mají také praktické vnímání světa a dokážou být velmi trpěliví, Jsou také věrnými přáteli.

Růže pro lidi narozené v červnu

Růže symbolizuje lásku, romantiku, obdiv a přátelství. Samozřejmě se význam liší i podle konkrétní barvy růže, kdy červená je symbolem pro lásku a vášeň a například bílá naopak znamená nevinnost a čistotu. Lidé narození v tomto měsíci jsou věrnými a vášnivými milovníky, kteří velmi silně prožívají city.

Sasanka pro lidi narozené v červenci

Sasanky jsou zajímavé květiny, které jsou symbolem štěstí, smíchu a radosti. Pro lidi, kteří patří do této skupiny je typické veselé myšlení, smysl pro humor a celkově okouzlující osobnost. Jde o lidi s velkým srdcem, kteří jsou maximálně oddaní rodině a přátelům.

Mečík pro lidi narozené v srpnu

Mečík je význačným symbolem pro zájem, paměť a oddanost rodině i přátelům. Dříve se také jednalo o květinu, která byla vyjádřením lásky na první pohled. Pro lidi v tomto měsíci je typické, že jsou maximálně oddaní rodině, mají své kouzlo a zároveň asertivně bojují za úspěch ve svém životě.

Gerbera pro lidi narozené v září

Gerbera symbolizuje hlavně lásku, oddanost, péči a uspokojení. Pro všechny lidi narozené v tomto měsíci platí, že jsou pracovití a soustředění na své výsledky. Dokážou tvrdě a pečlivě pracovat s cílem dosáhnout dokonalosti. Jsou dobrými posluchači a zároveň skvělými mluvčími.

Zvonky pro lidi narozené v říjnu

Krásné zvonky jsou symbolem pro štěstí, dlouhověkost, šarm, pohodlí, soucit a vděčnost v každé oblasti života. Tito lidé jsou romantičtí, roztomilí a pyšní se skvělými vyjednávacími schopnostmi. Jejich předností jsou také přirozené schopnosti vůdce. Tito lidé ve svém životě hledají harmonii, útěchu a životní rovnováhu ve všech oblastech.

Chryzantéma pro lidi narozené v listopadu

Chryzantéma symbolizuje hlavně soucit a tajnou lásku. Lidé v tomto měsíci jsou laskaví, soucitní a empatičtí. Mají vyvinutý šestý smysl a snadno si získávají nové přátele.

Narcis pro lidi narozené v prosinci

Narcis je symbolem pro úspěch, sebeúctu, zábavu a bohatství. Jde o lidi trpělivé, silné, kteří se nebojí překonávat jednotlivé překážky a jít si za svými sny.

Úvodní obrázek: Pixabay, Zdroj: Fumara.gr

Další příspěvky

Předchozí příspěvek Následující příspěvek