Schopnosti, které vaše dítě potřebuje, aby bylo v životě úspěšné a spokojené

Většina rodičů chce pro své děti to nejlepší. Aby vyrostly do schopných dospělých a byly v životě úspěšné a šťastné. I když spousta lidí za nejdůležitější nástroj správného vývoje svých ratolestí považuje vzdělání, existuje řada schopností, které by děti měly získat od svých rodičů. Ti však často, ačkoliv si to možná neuvědomují, vedou své děti přesně opačným směrem. Pokud proto chcete, aby vaše děti v životě doopravdy uspěly, dejte si pozor, abyste je vedli k následujícím schopnostem.

Nezávislost

Pokud dítěti za všech okolností zametáte cestičku a všechno děláte za něj, stane se na vás závislým a nikdy se nenaučí, jak si v životě poradit samo. Proto je třeba dát dítěti už od nejútlejšího věku prostor vykonávat činnosti přiměřené jeho věku a připravit se tak na budoucí povinnosti v dospělém životě. Naučte je, aby se uměly samy obléct, zavázat si tkaničky nebo si po sobě uklidit své hračky, když už si s nimi nehrají. Buďte trpěliví, dovolte jim dělat vlastní chyby a netrestejte je za ně.. Za dobře vykonanou práci je nezapomeňte pochválit.

Spolupráce

Schopnost spolupracovat je klíčová k socializaci i k uplatnění dítěte ve škole a později v zaměstnání. Naučte své dítě, že schopnost spolupracovat s ostatními může vést k velkým věcem, ale za žádných okolností jej nikdy nesrovnávejte s ostatními. Musí se naučit, jak svou individualitou prospět celému týmu. Tím bude získávat v kolektivu na vážnosti.

Plánování

Schopnost plánování své práce a času mu velmi dobře poslouží až do dospělosti. Poučte ho o rozdílech mezi časem na hraní a na povinnosti. Dopřejte jim dostatek času na koníčky a hry, ale dbejte na to, aby si vždy splnily své povinnosti.

Zaujmout stanovisko

Dejte svému dítěti najevo, že na jeho názorech záleží a nechte ho, aby si na věci vytvořilo vlastní náhled. To je důležité ve chvíli, kdy se v kolektivu bude muset postavit samo za sebe a případně se postavit šikaně. Nebude vás mít vždy za zády, abyste zasáhli. Proto podporujte jeho schopnost nejen si svůj názor vytvořit, ale také si na něm trvat.

Pracovní morálka

Základ pracovní morálky už v mladém věku je zásadní pro jeho budoucí úspěch. Nenechte dítě věřit, že mu věci samy přistanou do klína, aniž by se muselo jakkoliv snažit. Naučte své dítě stanovit si cíle a oddaně si za nimi jít. Nechte je snít a ubezpečte je, že s trochou tvrdé práce lze každého snu dosáhnout.

Nehroutit se z neúspěchu

Způsob reakce vašeho dítěte na selhání může utvářet jeho sebeúctu i definovat jeho vztahy s ostatními. Naučte ho, že záchvaty vzteku při každém selhání či prohře nejsou přijatelné. Chvalte své děti za úspěch, ale věnujte se i jeho selhání. Pracujte s chybami, diskutujte o nich a hledejte důvod, proč k nim došlo. Tak se vaše ratolest naučí, jak se ze svých chyb poučit a napříště se jich vyvarovat.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Todaysparent.com

Další příspěvky

Předchozí příspěvek Následující příspěvek