Skryté znaky násilnického chování a tyranů. Nejste mezi oběťmi i vy?

Setkáme se s nimi všude: v práci, ve škole nebo třeba ve frontě u pokladny. Řeč je o tzv. tyranech čili lidech, uchylujících se k psychickému násilí. Ale pozor! S tyranem se můžeme setkat i tam, kde bychom to ani zdaleka nečekali: sami v sobě. Poznejte s námi 5 druhů násilnického chování a nejlepší způsoby, jak proti nim bojovat. 

Kontrola všech a všeho

Potřeba kontrolovat a ovládat ostatní pramení ze základní nejistoty člověka, že není dost dobrý. Vzhledem k tomu, že tyrani nejsou schopni zvýšit si svou vlastní sebeúctu, obracejí se na ostatní, aby to udělali za ně. Tento nedostatek vlastní hodnoty vytváří pocit vnitřního chaosu a frustrace. Výsledkem je, že se tyrani pokoušejí ovládat vše, co mohou, ať už jde o jinou osobu nebo situaci. Mnohokrát ničí sebevědomí jiných lidí, jen aby si pozvedli to svoje.

Pokud pociťujete potřebu ovládat ostatní lidi ve svém životě, je čas na „sebezkoumání“. Co nebo kdo vás přiměl zpochybnit vaši vlastní hodnotu? A proč? Jakmile budete schopní odpovědět na tyto otázky, bude nejlepší konfrontovat tyto lidi. Když stanovíte určité hranice s ostatními, vytvoří to zdravou bariéru, která ochrání vaši sebeúctu. 

Oběť nečekaných podnětů

Tyrani nedokážou ovládat své emoce. Když se náhle objeví emoce jako hněv nebo strach, nestarají se o svá vyřčená slova ani impulsivní činy. Vlastně o nich vůbec nepřemýšlejí, což má za následek ublížení lidem kolem sebe, agresivitu, psychické nebo i fyzické násilí.

Jedním ze způsobů, jak tomu čelit, je přizpůsobit se svým vlastním obavám a umět na nich pracovat. Stejně důležité je také rozpoznat, kdy a čím jsou vyvolány. Řekněte si, že i když máte právo být naštvaní, máte také na výběr, zda se hněvem necháte ovládat. To je první krok k uklidnění.

Nedostatek empatie

Věřte tomu nebo ne, nedostatek empatie pramení z toho, že tolikrát cítíte bolest a trápení ostatních, že to vede k emočnímu vyhoření. Protože je tato bolest tak nepříjemná, někteří lidé ji blokují a mezi sebou a dalšími lidmi si vytvářejí odstup. Už nevidí ostatní jako jednotlivce s emocemi, ale tzv. je štítkují a zobecňují jejich vlastnosti, což jim následně usnadňuje způsobovat utrpení.

Nejlepší způsob, jak získat zpět část této empatie, je uvědomit si, že každý člověk je jedinec se svými vlastními životními problémy. Otevřete se druhé osobě. Pokuste se najít společné rysy, které mezi vámi existují. Dopřejte si vcítit se do jejich bolesti. To přinese pocit soucitu, který pak vytvoří pocity míru a pohody. 

Nulová odpovědnost

Tyrani se vždy považují za oběť. Nikdy nepřijímají odpovědnost za svá slova nebo činy a vždycky si najdou někoho, na koho mohou svalit svou vinu. Pokud někoho uhodí nebo někomu ublíží, je to podle tyranů chyba té druhé osoby. Je ironií, že se zároveň považují za hrdiny. Takovým příkladem může být prezident Snow ve hře The Hunger Games, který se domnívá, že tím, že každý rok posílá na smrt děti, upozorňuje na nebezpečí vzpoury a tím zachovává mír.

A jak proti takovému myšlení bojovat? Nejlepší je přijmout odpovědnost za své činy. Uznejte, že možná existovaly lepší způsoby, jak jste mohli reagovat na negativní situaci. Ano, ten druhý mohl udělat něco, čím se vás dotkl. Ale je dost dobře možné, že to udělal nevědomky. Jak jste mohli situaci lépe zvládnout a poučit se pro příště?

Nesnášenlivost

Tyrani mají tendenci dělit ostatní do dvou kategorií: „jako já“ a „ne jako já“. Skupině „ne jako já“ ztrpčují život a démonizují ji. Proč? Kvůli naučeným předsudkům a stereotypům. Tato forma škodlivého myšlení se může projevit ve všech oblastech života (od rasy přes náboženství až po politiku). Jak to můžete překonat? Uvědomte si, že ostatní lidé mohou mít na věc jiný úhel pohledu. Místo, abyste zaútočili na někoho s odlišným přesvědčením, zkuste pochopit jeho myšlenkové vzorce. Možná budete příjemně překvapeni.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Psychologytoday.com

Další příspěvky

Předchozí příspěvek Následující příspěvek