Varovné signály potlačování emocí. Jestli se někdo blízký podobně chová, pomozte mu

Potlačování emocí nastává ze dvou důvodů. Prvním je to, že si odmítáme připustit emoce a přijmout, co doopravdy cítíme. Druhým je skrývání vlastních pocitů před ostatními. Je proto velmi obtížné odhalit, že někdo má se zvládáním emocí problém. Když se ale budete soustředit na devět varovných signálů, tak potlačení emocí snadno identifikujete.

Bývá odtažitý

První, čeho si můžete všimnout, je chladný a odtažitý přístup k okolí. Lidé, kteří své štěstí a dobré pocity spojily s výsledkem, kterého nedosáhli, mohou být pohlceni negativními emocemi. Taková situace může nastat třeba po zradě blízké osob. Obranný mechanismus je pak nutí chovat se chladně i k ostatním lidem, aby zabránili výbuchu vzteku a zlosti.

Preferuje samotu

Dalším varovným signálem je samota. Víkendy, volné dny a večery tráví sám sledováním seriálů nebo filmů, protože má pocit, že mu nikdo nerozumí. Je zcela izolovaný od světa a nereaguje ani na zprávy nebo volání svých blízkých. Pokud si takového chování u někoho všimnete, zkuste mu podat pomocnou ruku a zjistit, před čím se skrývá.

Je tichý

Říká se, že ticho může být ohlušující. U někoho, kdo potlačuje své emoce, je ticho voláním o pomoc. Jedná se o další obranný mechanismus. Pokud je člověk nezvykle tichý a mlčenlivý, nejspíš má nějaký vnitřní problém. Pokud se tak ale chová výhradně jen k jednomu člověku, může tím i dávat najevo svou nelibost.

Rozptýlení

Hry, práce, výlety nebo sex nám přináší rozptýlení. Problém nastává, když tyto činnosti někdo využívá k tomu, aby zabránil výbuchu potlačovaných emocí. Snaží se tím odvrátit pozornost od vlastních problémů. Toto rozptýlení ale bývá jen dočasné a dlouhodobě nefunkční.

Snaží se uniknout realitě

Pokud se člověk začne vyhýbat místům, objektům nebo lidem, na které má špatné vzpomínky, snaží se vyhnout příčině, která mu přináší negativní emoce. Je to způsob, jak se vyhnout vzpomínkám a přemýšlení o tom, co se stalo špatně. Zároveň si ale člověk odsouváním problémů škodí.

Návykové látky

K velmi častým obranným mechanismům bohužel patří zneužívání návykových látek. Je jedno, zda se jedná o alkohol nebo tvrdé drogy, protože jejich užívání vždy může vést k závislosti, nemocem i smrti. Navíc jsou tato řešení jen dočasným únikem před realitou.

Zhorší se paměť

Jelikož se jedinci, kteří potlačují emoce, zaměřují především na hledání způsobů, jak se svým pocitům vyhnout, často zapomínají na různé události nebo data a ztrácí se ve společenských konvencích. To vede k omezené komunikaci s ostatními a poklesu zájmu o společenské dění. Ohroženy jsou i jejich mezilidské vztahy, a to zejména ty partnerské.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Enallaktikidrasi.com

Další příspěvky

Předchozí příspěvek Následující příspěvek