3D animace principu fungování vzducholodě Zeppelin

Vzducholoď nebo řiditelný balón je typ aerostatu nebo letadla lehčího než vzduch, které se může pohybovat vzduchem vlastní silou. Aerostaty získávají své povzbuzení ze zdvihového plynu, který je méně hustý než okolní vzduch.

Obal vzducholodě může tvořit plynový vak nebo může obsahovat řadu plynem naplněných buněk. Vzducholoď má také motory, posádku a volitelně také ubytování pro užitečné zatížení, obvykle umístěné v jedné nebo více gondolách zavěšených pod obálkou.

Vzducholoď je netuhý aerostat. V britském použití se to týká jakéhokoli netuhého aerostatu, včetně balistických balonů a jiných balonů draků, které mají aerodynamický tvar a stabilizační ocasní ploutve. Některé vzducholodě mohou být poháněné vzducholodí, jako v dřívějších verzích Goodyear Blimp.

Termín zeppelin původně označoval vzducholodě vyráběné německou společností Zeppelin Company, která stavěla a provozovala první pevné vzducholodě v prvních letech dvacátého století. Iniciály LZ, pro Luftschiff Zeppelin, obvykle předponovaly sériové identifikátory jejich plavidla.